Попередження про ризики

Торгівля фінансовими інструментами, в тому числі інструментами ринку Forex, є високоризиковим видом діяльності, пов'язаним не тільки з можливістю отримання прибутку, а й з ризиком заподіяння збитків.

Угоди (торгові операції) з валютами, CFD і іншими інструментами на фінансових ринках пов'язані з ризиками фінансових втрат (розмір яких може бути значним).

Підвищення особистого рівня інформованості про принципах, закономірності й особливості торгівлі на фінансових ринках (в тому числі на Forex), а також підвищення особистої фінансової грамотності є додатковою гарантією успішної торгівлі.

Результати інвестування, отримані в минулі періоди, не можуть бути гарантією отримання доходів у майбутньому.

Проведення торгових операцій на фінансових ринках з маржинальними фінансовими інструментами відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної інвестиційної стратегії з урахуванням наявних ресурсів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ
Мета цього Повідомлення - надати широкому колу зацікавлених осіб загальну, і, можливо, більш повну інформацію про ризики, які можуть виникнути у зв'язку з укладенням угод на ринку Форекс і інших фінансових ринках, а також попередити про можливі втрати (збитки) при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD.

Звертаємо Вашу увагу на те, що внаслідок різноманітності ситуацій, що виникають на фінансових ринках, в тому числі і ринку Форекс, перелік ризиків в цьому Повідомленні далеко не вичерпаний і не розкриває інформації про всі ризики, пов'язаних з інвестуванням у фінансові інструменти ринку Форекс і в CFD .

Інвестиційна діяльність з фінансовими інструментами ринку Форекс і CFD відрізняється підвищеним ступенем ризику, оскільки передбачає укладення угод з використанням кредитного плеча, і може призвести до втрати не тільки очікуваного доходу від інвестованих коштів, а й до втрати цих коштів. Для цілей цього Повідомлення під ризиком при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD розуміється можливість настання події, що тягне або здатного спричинити за собою недоотримання доходу Клієнтом або втрату інвестованих активів.

Дане Повідомлення не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD, а покликане допомогти Клієнту зрозуміти і оцінити ризики, пов'язані з інвестуванням в дані фінансові інструменти і відповідально підійти до прийняття інвестиційних рішень.

Торгівля на ринку Форекс і інших фінансових ринках пов'язана з певними ризиками: торговими і неторговими.

Відмова від відповідальності
Всі висловлювання і приклади на сайті з приводу збільшення, отримання доходів або прибутків, вже розміщені або які будуть розміщені на ресурсі, – всього лише припущення з приводу майбутніх або поточних заробітків, доходів, тому не є гарантією їх отримання. Якщо приблизні прибутки або збільшення майбутніх доходів Ви вважаєте гарантованими, то також берете на себе всі ризики по їх неотриманню.
Якщо вказується конкретна сума заробітку у особи або осіб, які займаються трейдингом, то це не гарантує особисто Вам такого ж доходу при організації аналогічного підходу. Ви приймаєте як факт, що можете не отримати подібних сум заробітків.
Всі питання, розміщені на даному сайті і пов’язані з отриманням доходів і прибутків, не можуть прирівнюватися до середніх величин заробітку.
Не існує також гарантій, що будь-чий досвід, що стосується торговельної діяльності, заробітків або доходів, можна використовувати як вказівку до дії, яке може дати бажані фінансові результати.
Суми доходів в їх грошовому еквіваленті пов’язані з цілою низкою різних факторів. Ми не даємо інструкцій і будь-якої інформації з приводу Вашої майбутньої діяльності і фінансових успіхів. Ми не можемо гарантувати отримання точно таких же заробітків, які отримують інші особи. Всі ризики по неотриманню доходів ви берете на себе.
Трудова, ділова, підприємницька діяльність через мережу Інтернет, що проводиться з метою отримання доходів і прибутків пов’язана з різними ризиками. Приймаючи рішення займатися подібним родом діяльності на підставі будь-якої інформації, що міститься в нашій інфопродукціі і безпосередньо стосується наших послуг, які ми надаємо на даному веб-ресурсі, ви повинні враховувати можливі моменти неотримання прибутку або прийняття деяких можливих збитків.
Вся наша продукція і послуги створені з освітніми та ознайомчими цілями, тому користуватися ними потрібно вдумливо, з заходами перестороги.
Відвідувачі нашого сайту, користувачі продукції або послуг спираються на свій досвід, здоровий глузд і повністю розраховують на свої сили, приймаючи рішення займатися трейдингом. Продукцію та інформацію, розміщену на нашому веб-ресурсі, слід ретельно проаналізувати, оцінити перед тим, як буде прийнято рішення займатися трейдингом.
Даний документ свідчить про те, що ви даєте свою згоду на те що команда ресурсу не несуть відповідальності за помилково прийняті Вами рішення з приводу доходів, прибутків, способів ведення торгівлі, або інших матеріалів, що розміщуються на даному сайті: текстової, аудіо- та відеоінформації.