ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

Закон України «Про захист персональних даних»


Права суб'єкта персональних даних 


1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.


2. Суб'єкт персональних даних має право:


1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;


2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, окрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;


3) на доступ до своїх персональних даних;


4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;


5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;


6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;


7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;


8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;


9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;


10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;


12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;


13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Стаття 11. Закону України «Про захист персональних даних». Підстави для обробки персональних даних

1. Підставами для обробки персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;
4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;
6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.